“S A C R I F I C E” – Open Air Tour May 2018 – Ukraine

“S A C R I F I C E” – Open Air Tour May 2018 – Ukraine

For detail-information, please pay attention to local promotion.

DateCity
15.05.2018Nikopol
16.05.2018Poltava
17.05.2018Veseloye
18.05.2018Kremenchug
19.05.2018Borispol
20.05.2018Dobropole
22.05.2018Belitskoye
23.05.2018Pokrovsk
24.05.2018Slavyansk
25.05.2018Cherkassy
26.05.2018Genichesk